Blåtind White Spirit

  Art nr: 7021110120238
  Tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger. Brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Fjerner flek...
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger. Brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Fjerner flekker av olje, maling, fett o.l.

   Blåtind white spirit er et tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger.White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Egner seg også utmerket til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

   • 4 liter
   Generelt
   Artikkelnummer7021110120238
   Leverandørens artikkelnummerFG407
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.4 kg
   Høyde25.2 cm
   Lengde18.7 cm
   Bredde12.5 cm

   Merking

   Fareutsagn

   H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
   P331IKKE framkall brekning.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P501Innhold/beholder leveres til …