• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Et effektivt middel til fjerning av alle typer tapeter, også ikke-absorberende tapettyper, med unntak av glassfiberstrie.

  • 1 liter
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7612895480329
  Leverandørens artikkelnummer568179
  Størrelse750 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.08 kg
  Høyde26.4 cm
  Lengde7.8 cm
  Bredde7.8 cm

  Merking

  Fareutsagn

  H302Farlig ved svelging.
  H315Irriterer huden.
  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H330Dødelig ved innånding.
  H400Meget giftig for liv i vann.
  H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.