• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Sprayes (0,2 liter) eller males (0,25 liter) direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse.

  Corroless Rustkiller sprayes (0,2 liter) eller males (0,25 liter) direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten og mangedobler varigheten.

  • Mangedobler varigheten
  • Sprayes/males direkte på rust
  • Fortrenger fuktigheten
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7056360154016
  Leverandørens artikkelnummer21250
  Størrelse0,25 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.4 kg
  Høyde7.5 cm
  Lengde7.5 cm
  Bredde7.5 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefareKronisk helsefareMiljøfare

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H315Irriterer huden.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
  H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.