Slik kan Mill Sense Air gi deg et sunnere inneklima

Et dårlig inneklima kan gjøre oss trøtte og uopplagte og fremkalle allergiske reaksjoner. Folkehelseinstituttet (FHI) lister opp mange helseplager knyttet til dårlig inneklima; blant dem hud- og slimhinneirritasjon, hodepine og luktplager, samt luftveissykdommer og allergiske reaksjoner i luftveiene.

Noen av grunnene til et usunt inneklima skyldes dagens moderne hus som mangler naturlig ventilasjon, vedfyring på vinterstid som bidrar til tørr luft, og ikke minst dagligdagse aktiviteter som matlaging, dusjing og tørking av klær.

Heldigvis er det mye du kan gjøre selv for å bedre inneklimaet. Her gir vi deg noen tips og råd: 

 • Luft flere ganger daglig
 • Forsøk å tørke så lite klær som mulig innendørs
 • Sørg for en jevn temperatur i alle rom
 • Rengjør ofte 
 • Unngå røyking innendørs
 • Reparer vannskader umiddelbart
 • Sørg for å vedlikeholde ventilasjonsanlegget regelmessig 

Uvurderlig hjelp 

I tillegg til rådene over, er Mill Sense Air en hendig liten hjelper som gir deg innsikt i hva du kan gjøre for å forbedre inneklimaet ditt ytterligere.  

Den smarte innendørs luftkvalitetssensoren måler luftkvalitet, temperatur og eCO2, i tillegg til syv (!) forskjellige kjemikalier og giftstoffer (TVOC).  Den har også et prisbelønnet design som passer et moderne hjem, og kan henges på veggen med den medfølgende magnetbraketten, eller plasseres på en flat overflate.

Med den brukervennlige Mill-appen kan du enkelt sjekke luftkvaliteten i hjemmet ditt, uansett hvor du er. Statistikkfunksjonen lar deg følge med på hvordan inneklimaet forandrer seg over tid.

Optimal temperatur 

Det anbefales at du ikke skrur varmen helt av i rom du ikke bruker, ettersom dette i kombinasjon med fuktighet kan føre til at mugg vokser. Å sørge for jevn temperatur i alle rom er dermed et godt råd som bidrar til et bedre inneklima. Særlig er dette viktig på barne- og babyrom, der den ideelle sovetemperaturen bør være mellom 17 og 19 grader.

Mill senseAir.jpg

Plasserer du Mill Sense Air i rommet kan du til enhver tid overvåke temperaturen på mobiltelefonen, og ha full kontroll på at både temperatur og luftkvalitet er optimal.

TIPS! Har du malt et (barne)rom, kan du plassere Mill Sense Air i rommet og måle nivået av giftstoffer som slippes ut fra malingen. Da vet du med sikkerhet når det er trygt å begynne å bruke rommet.

Anbefalt luftfuktighet: 30-60%. Maks nøyaktighet Mill Sense: relativ fuktighetssensor ± 2,0% RF

 • For høye fuktighetsnivåer kan forårsake muggvekst som er skadelig for helsen din. Det er derfor avgjørende med god ventilasjon når du dusjer, tørker klær og lager mat.
 • Vinterstid er tørr luft et vanlig problem grunnet oppvarming. Dette kan også gå hardt utover tregulv, som kan sprekke opp.
 • En luftfukter eller luftavfukter kan være en løsning for å oppnå et anbefalt fuktighetsnivå i boligen. 

TVOC-nivået bør være så lavt som mulig og under 220 ppb

 • Total Volatile Organic Compounds (TVOC) er luftbårne kjemikalier og giftstoffer som slippes ut fra hverdagslige gjenstander som maling, møbler , elektroniske artikler og rengjøringsprodukter.
 • De kan være skadelige i høy konsentrasjon og forårsake irritasjon i øyne, nese og hals. Avhengig av eksponeringsnivå og lengde, kan det også forårsake mer alvorlig skade på lever og nyrer.
 • En luftrenser vil kunne sørge for at TVOC nivået er innenfor anbefalt nivå.

Anbefalt temperatur: 18-25 ° C. Maks nøyaktighet Mill Sense: temperatursensor ± 0,15 ° C

 • En jevn temperatur i alle rom er viktig for et sunt inneklima. Det anbefales ikke å slå varmen helt av i rom du ikke bruker, da dette i kombinasjon med fuktighet kan føre til muggvekst.
 • Temperatur påvirker ytelse, komfortnivå og symptomer på forkjølelse eller influensa.
 • Mill Sense kan kobles til Mill WiFi-varmeovner for mer presis temperaturkontroll. På denne måten vil temperaturen automatisk tilpasses dine daglige rutiner.

Anbefalt eCO2-nivå:  under 1200 ppm 

 • eCO2-målingen beregnes fra VOC-målingen. Beregningen gir noen forutsetninger om andelen VOC som skyldes CO2.
 • Moderat til høyt nivå av karbondioksid kan forårsake hodepine og utmattelse, og høyere konsentrasjoner kan gi kvalme, svimmelhet og oppkast.
 • God ventilasjon og jevnlig utlufting er viktig for å opprettholde et anbefalt eCO2 nivå.

SE VIDEO

Mill Sense Air

Måler luftkvaliteten i hjemmet ditt.

 


 

Vi garanterer best pris på Mill Sense Air med prisløftet vårt!

Kilder: Forsking.nofhi.nofhi.no. 


27.04.2021 19.15.04