6 tips til å sjekke taket

  – Du bør sjekke taket ditt to ganger i året – om våren og på høsten, sier takekspertene i Isola.

  Årlig sjekk og vedlikehold er verdt tida det tar, det forlenger nemlig takets levetid betraktelig, råder takeksperten. 

  Det er ekstra viktig å sjekke taket ditt nå, både hjemme og på hytta. For etter en lang og hard vinter, kan de store snømengdene ha forårsaket uheldige skader på både tak og takrenner.

  – For stor belastning av is og snø på taket kan føre til innvendige skader på boligen, som for eksempel at dører og vinduer plutselig blir vanskelig å åpne og lukke.

  PENT Å SE PÅ, MEN...: Det har vært en snørik vinter i år. Fint for julestemninga, verre for taket!

  Her er takekspertens tips til hva du bør se etter:

  1. Sjekk taktekkingen

  Er det knuste eller sprukne takstein, sprekker på belegget eller rust på beslaget? I så fall er dette sikre tegn på at taket ditt bør utbedres, enten helt eller delvis.

  – Sjekk taket ditt grundig. Uansett om du har takstein, takbelegg eller shingel, så skal det være uten synlige skader. Skadet takstein bør byttes ut med en gang, råder Isolas takekspert.

  👇 Nysgjerrig på hvordan du legger nytt tak? Sjekk videoen nederst i saken! 👇

  2. Sjekk takets svake punkter 

  Beslag rundt piper, lufterør, takvinduer og ventilasjonshetter er de mest utsatte områdene på taket. Dette kalles også «gjennomføringene».

  – Vær og vind kan skade beslag og føre til lekkasjer og fuktproblemer. I de aller fleste tilfeller, er det fukt og vann rundt en gjennomføring som er årsaken til en lekkasje, sier han.

  Og som vi vet kan en lekkasje gi store ringvirkninger på huset, og i verste fall bli et svært kostbart og tidkrevende prosjekt ... 

   Husk at du alltid får de laveste prisene på Obs Bygg! Les mer om vårt prisløfte

  3. Fjern mose og begroing

   Mose kan føre til frostsprengning og skader på taktekkingen, og bør derfor fjernes.

  – Rens taktekkingen fri for mose ved hjelp av kost. Spyl deretter over med en hageslange, men ikke bruk høytrykkspyler. Etterpå kan du med fordel bruke mose- og algefjerner for å hindre ny tilvekst.

  VIKTIG: Å rense og vedlikeholde takrennene jevnlig er en billig investering i å holde huset skadefritt.

  4. Rens takrenner

  I takrennene samler det seg fort skitt og møkk som renner ned fra taket, samt løv fra nærliggende trær. 

  – Tette takrenner vil ikke klare å ta unna regnvann fra huset. Se også etter at nedløpene er åpne og at det ikke lekker vann fra skjøte- eller tappstykkene på takrenne. Er det synlig rust på takrennene, er det på tide å bytte dem ut.

  🏡 TIPS! Slik renser du takrennene 🏡

  5. Snøfangere, isolasjon og takstiger

  Hang det store istapper ned fra taket ditt i vinter? Store istapper er et tegn på at taket er dårlig isolert eller har for dårlig lufting.

  Isdannelse kan føre til at vann presses inn gjennom skjøter i beslag og taktekking, som igjen kan føre til fuktskader. Du bør også undersøke om snøfangere, takstiger og feieplatåer sitter godt nok fast, for sikkerhetens skyld.

  🔨Tips! Slik legger du takshingel selv 🔨

  6. Innvendig loftsjekk

  Det er ikke bare utvendig tak og takkonstruksjon som bør sjekkes. Har du et uisolert råloft i huset, kan taksperrene inspiseres fra innsiden.

  Taksperrene skal være tørre, helt uten misfarging, vannmerker, mugg, sopp og råte. Finner du tegn til fukt, så kan det være fare på ferde.

  – Sjekk undertaket via loftet, hvis mulig. Er det råteskader der? I så fall bør taket ditt undersøkes nærmere av en fagmann, advarer takeksperten.

  Besto ikke taket ditt sjekken? Her ser du hvordan du monterer Isola Powerekk stålplatetak. Og husk: Har du først gjort det, er det lenge til neste gang det må gjøres! Isolas takplater har 30 års garanti mot gjennomrustning.