Eksklusivt Kärcher-kampanje: 1000 kr rabatt på høytrykkspyler fra Kärcher💦 Se utvalget her

  Guide: Slik legger du belegningsstein

  Ønsker du å oppgradere uteområdet med flotte heller eller belegningsstein? Dette kan du nemlig fint gjøre på egenhånd!

  Ønsker du å oppgradere uteområdet med flotte heller eller belegningsstein? Dette kan nemlig fint gjøres på egenhånd. Likevel krever det gode forberedelser, tålmodighet og nøyaktighet for å oppnå et godt resultat. Vi forklarer deg hvordan!

  Dette trenger du

  Dette trenger du når du skal legge heller eller belegningsstein:

  • Helleklype
  • Platevibrator
  • Kantstein
  • Lirer og rettholt
  • Vinkelsliper
  • Steinsaks
  • Fugesand
  • Hagekost
  • Heller / Belegningsstein
  • Fiberduk
  • Settesand
  • 0-32 mm knust masse/pukk
  • Rettesnor
  • Kneputer
  • Målebånd
  • Trillebår
  • Gummihammer
  • Arbeidshansker

  Har du ikke alt av verktøy? Hos Obs BYGG finner du et stort utvalg av utleieverktøy. 

  UNDERLAGSOPPBYGGING: Oppbyggning av underlaget ved lav trafikk (gangtrafikk) og middels trafikk (bil trafikk).

  Klargjør underlaget

  Før du kan begynne å legge heller og belegningsstein er det en del forarbeid som skal gjøres. Følg punkt 1 til 7 før du begynner å legge steinen:

  1. Oppmåling

  Start med å måle opp området hvor du skal legge belegningsstein.

  Legg til cirka 20 cm rundt området slik at du får plass til kantstein. For å markere området plasserer du en pinne i hvert hjørne og trekker en snor mellom hver av dem.

  2. Utgraving 

  Grav ut 20-25 cm av eksisterende masser. På områder med mye trafikk og personbiler anbefales 35-40 cm. Legg så fiberduk med 50 cm overlapp. 

  Fiberduken er med på å holde jordgrunn og masse fra hverandre for et mer stabilt underlag.

  3. Bærelag

  Bærelaget er en knust grusmasse som legges i et 15 cm tykt lag jevnt over fiberduken.

  Hvor tykt bærelaget skal være avhenger av hva steindekket skal tåle. Massen gir et stabilt underlag for hellene, forhindrer fordypninger og virker drenerende. Bærelaget rettes av og komprimeres med en platevibrator.

  4. Kantstein

  Det anbefales å legge kantstein før belegningsstein.

  Kantsteinen settes i jordfuktig betong på omtrent 5 cm tykkelse. Bruk en gummihammer for å banke kantsteinen på plass. Trekk opp en snor for å få rette linjer. Til slutt legges støttebetong på sidene av kantsteinen. Dette gjør kantene solide, noe som er viktig for et stabilt steindekke.

  5. Fall og drenering

  Skal du legge heller i nærheten av en vegg er det i tillegg viktig å beregne ca 2 cm i fall per meter fra veggen. Fallet skal sørge for å lede regnvann vekk fra huset, for å unngå vannskader. 

  For ekstra drenering, plasser en drensrenne i jordfuktig betong på det laveste punktet, eller i enden av fallretning, for å ha kontroll på overflatevannet på egen tomt.

  6. Settelag

  Settelaget er en finkornet knust masse som legges over bærelaget. 0-8 mm korning er anbefalt for stabilt resultat. Dette er det øverste laget som hellene legges på. Settelaget skal rettes av og komprimeres til 3-5 cm med platevibrator.

  7. Avretting

  Bruk to stålrør som lire og en rettholt for å fjerne overflødig masse og jevne ut overflaten ytterligere. Dette gjøres ved å plassere rørene parallelt på nivå med kantsteinens underside. 

  AVRETTING: Slik fjernes overflødige masser med lire. 

  Legging av heller

  Når forarbeidet er gjort kan du endelig begynne å legge hellene! Følg punkt 8 og 9 for legging av heller og det avsluttende arbeidet.

  8. Legging av heller

  Ta utgangspunkt i en rett lengde og start leggingen derfra. Du kan legge hellene side om side eller i forbandt mønster. Fordelen med sistnevnte er at hellene låses til hverandre og gjør steindekket mer stabilt.

  For å legge hellene i en rett linje kan du trekke opp snor og følge retningen. La det være 2 til 5 mm avstand mellom hver stein. Heller som ikke passer inn kan kappes og slipes med vinkelsliper. Til belegningsstein anbefales steinsaks.

  Ekstra tips: Bruk heller fra flere paller for å unngå tydelige nyanseforskjeller i steindekket.

  9. Til slutt: Fuging

  Helt til slutt må du fuge steindekket. Dette gjøres ved å helle fugesand utover steindekket og deretter koste sanden ned i mellomrommene mellom hellene til de er helt tette. 

  Viktig: Dersom du legger belegningsstein må det i tillegg benyttes platevibrator over det ferdig fugede steindekket. Dette gjelder IKKE ved legging av vanlige heller, da disse kan knuse ved bruk av platevibrator.