Slik gjør du grillen klar for en ny sesong

  Noen griller året rundt, og andre tar grillen frem igjen like før påske. Enten du har gassgrill, kullgrill eller elektrisk grill er det noen punkter du bør ha i bakhodet før du lager årets første grillmåltid. Her lister vi opp det du trenger å vite om sikkerhet og renhold før du går i gang med å klargjøre grillen for en ny sesong med grilling og BBQ. 

  Slik klargjør du grillen:

  1. Sjekk gasslangen og koblinger
  2. Sjekk gassflaska
  3. Kontroller regulatoren for skader
  4. Rengjør ristene og pensle de med egnet matolje
  5. Vask grillen innvendig 
  6. Vask og poler grillen utvendig
  7. Fyll fettoppsamleren med fettabsorberende materiale
  8. Ha et grilltrekk klart til jevnlig bruk

  Sjekk gasslangen

  Det første og viktigste du gjør er å kontrollere at gasslangen ikke har sprekker eller skader. Det gjør du ved å bøye slangen og se nøye etter. En gasslange er en forbruksvare og bør byttes hvert 2-3 år. Videre bør du gjennomføre en gasslekkasjetest på et godt ventilert område. En slik test bør gjøres jevnlig og ellers hver gang gassbeholder, regulator eller slange skiftes, eller når grillen ikke har blitt brukt på en stund. 

  Slik tar du en gasslekkasjetest:

  • Lag en blanding med to deler oppvasksåpe og én del vann. Evn kjøp ferdig lekkasjetest blanding.
  • Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i området der du gjennomfører testen
  • Skru alle brytere på grillen i AV-posisjon
  • Sett regulatoren i AV-posisjon og koble den til gassbeholderen
  • Pensle såpeblandingen eller lekkasjetest blanding på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen
  • Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor blandingen er påført
  • Hvis det ikke oppstår bobler, er det ingen lekkasjer
  • Hvis det oppstår bobler, lukk gasstilførselen og stram alle koblinger/skjøter. Gjør så en ny test. Grillen må ikke tas i bruk før man er sikker på at det ikke finnes lekkasjer
  • Hvis man etter gjentatte forsøk opplever gasslekkasje, bytt slangen eller ta kontakt med forhandler for utbedring av problemet

  Og husk, en gasslekkasjetest bør utføres før hver sesong eller hvis det går lengre tid mellom bruk av grillen. 

  Sjekk gassflaska

  Kontroller at gassflaska er i god stand og at den inneholder gass. Det gjør du enkelt ved å for eksempel veie den. Bruk totalvekten som oppgis på selve flasken og trekk fra flaskens egenvekt. Har du en komposittflaske er det enkelt å se hvor mye gass som er igjen ettersom flasken er gjennomsiktig. Husk også at lukter av gass kan indikere lekkasje, og flasken må da byttes ut. 

  Kontroller regulatoren for skader

  Kontroller at regulatoren ikke har fått skader og fungerer som den skal. Sjekk at bryteren kan åpnes uten motstand når den er plassert på beholder. 

  Rengjør ristene og pensle dem med egnet matolje

  Forhåpentligvis ble grillen din rengjort på slutten av fjorårets sesong. Da kan du mest sannsynlig se bort fra dette punktet. Dersom du leser videre, er det bare å finne frem grillbørste, såpevann og en svamp. Har det samlet seg matrester på ristene, bør du fyre opp grillen til maksnivå og deretter børste vekk det som har festet seg på ristene med en grillbørste. Dersom noe har brent seg godt fast, bruk oppvaskmiddel og nylonbørste til å rengjøre grillristene, og deretter tørk godt. Å pensle grillristene etter rengjøring bidrar til å ta vare på ristene og sikrer at maten slipper. 

  FCC BBQ grillekspertene.jpg

  Vask grillen innvendig

  Vask grillen innvendig, nede i grillkroppen, med med klut, svamp, oppvaskmiddel og varmt vann. Tørk over med tørkepapir. Alle griller bør rengjøres jevnlig for å minimere slitasje, og for optimal effekt og maksimal levetid. 

  Vask og poler grillen utvendig 

  Vask grillen utvendig med varmt vann, oppvaskmiddel og en svamp, og tørk over med tørkepapir. Bruk plastsvamp og ikke metallsvamp. Videre polerer du grillen med grillrens eller bilpolish for å fjerne støv og smuss, og for å gjøre det lettere å rengjøre senere. Overflater i stainless steel bør behandles to til tre ganger i året med syrefrie oljer for å beskytte metallet mot overflaterust, og for enklere rengjøring. 

  Fyll fettoppsamleren med fettabsorberende materiale

  Fyll fettoppsamleren med kattesand eller skjellsand. Dette minimerer faren for fettbrann. Aluminiumsfolie kan legges under sanden for å lette rengjøringen. Men da er det viktig at både sand og folie byttes jevnlig for å unngå større oppsamlinger. 

  Ha et grilltrekk klart til jevnlig bruk

  Er det én ting vi aldri kan fortelle nok ganger, så er det å bruke et grilltrekk på grillen din etter hver gang du griller. Grunnen til at det er viktig å bruke et grilltrekk handler nettopp om det å ta vare på grillen din. Dessuten forlenger et grilltrekk levetiden på grillen ved at det beskytter den mot værforholdene gjennom alle årstidene og passer på vind, snø, sol og regn ikke kommer i kontakt mot grillens overflate. Et viktig tips er å passe på at grillen er helt tørr før trekket settes på. Det hindrer at kondens samler seg innenfor trekket og skader grillen.