• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  En meget værbestandig, dekkende og vanntynnbar maling for utvendig kledning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (høvlet tre) og 7-10 m²/liter (uhøvlet tre).

  Infra Residence Aqua maling for utvendig kledning som har meget god farge- og glansholdbarhet, glansgrad 40. Malingen er lett å påføre og den tørker raskt. Dette er en vanntynnbar maling som dekker godt og gir god trebeskyttelse. Malingen er ekstremt motstandsdyktig mot svertesopp og har ekstra lange vedlikeholdsintervaller. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først. Inneholder lysstabilisator. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter (høvlet tre) og 7-10 m²/liter (uhøvlet tre).

  • Høy glansgrad, 40
  • Effektiv mot svertesopp og gir god trebeskyttelse
  • Enkel å påføre
  • Teknisk vedlikeholdsintervall opptil 12 år
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7025200074005
  Leverandørens artikkelnummer1898I27
  Størrelse2,7 LITER
  FargeA-BASE
  Forpakningsmål
  Bruttovekt3.6 kg
  Høyde15.5 cm
  Lengde21 cm
  Bredde21 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P313Søk legehjelp.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips