Butinox Futura Selvrensende dekkbeis

  Markevarelogo BUTINOX
  Art nr: 7031157806996
  Høyteknologisk dekkbeis med selvrensende egenskaper som gir langvarig nymalt og rent utseende, og effektiv beskyttelse m...

  Velg farge

  Søk: f.eks. "hvit", eller NCS fargekode "1006-Y26R"
  Valgt farge:
  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  2,7 LITER
  9 LITER

  Velg antall

  Butikklager:
  Dine leveringsalternativer
  Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

  Gebyrfri faktura med Walley
  Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
  Drive-in - Med bilen som handlevogn

  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Høyteknologisk dekkbeis med selvrensende egenskaper som gir langvarig nymalt og rent utseende, og effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep.

  Butinox Futura med Smart Flow Technology gir suverene påføringsegenskaper som forenkler arbeidet. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset og dekkbeiset treverk. Kan også benyttes på metall, trykkimpregnert, grunnet treverk.

  • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
  • Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte
  • Glansgrad 25
  • Tørker raskt – 2 strøk på en dag.
  • Overmalbar: Min. 2 timer ved 23 °C.
  • Tynning: Skal ikke tynnes.
  • Anbefalt forbruk uhøvlet tre: 6 - 10 m²/liter, per strøk. Høvlet tre: 10 - 12 m²/liter, per strøk.
  • Antall strøk: Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk.
  • Vedlikeholdsintervall: 12 år
  • Tørketid: Min 2 timer ved 23 °C
  • Suverene påføringsegenskaper
  • Effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep
  Generelt
  Artikkelnummer7031157806996
  Leverandørens artikkelnummer27TMAAKVA
  Størrelse9 LITER
  FargeHVIT-BASE
  Forpakningsmål
  Bruttovekt12 kg
  Høyde22.9 cm
  Lengde30.5 cm
  Bredde30.5 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips