TakSitt Metall grunning

  Art nr: 7031157805500
  En rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblikk og stål. -

  Valgt størrelse: 10 LITER

  3 LITER
  10 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblikk og stål.

   TakSitt Metall grunning er en rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblikk og stål. Grunningen kan også brukes som toppstrøk, men da i 3 strøk. Grunningen beskytter mot rust og slitasje fra vær og forurensning, og gir ekstra beskyttelse som underlag for videre behandling med TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

   • Forlenger levetiden til taket
   • Beskytter mot rust
   • Gir det beste underlaget for maling
   Generelt
   Artikkelnummer7031157805500
   Leverandørens artikkelnummer25Q099LVA
   Størrelse10 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt12.45 kg
   Høyde29.5 cm
   Lengde24 cm
   Bredde24 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareKronisk helsefareMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips