Sika-1 vanntettende tilsetning

  Art nr: 7392174503016
  Tilsetting til sement og betong for beskyttelse mot vanninntrengning.
   Kjøp på nett:
   På lager (1-5)
   Kan leveres fra en av våre butikker. Se leveringsmetoder i kassen.
   Butikklager:

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Tilsetting til sement og betong for beskyttelse mot vanninntrengning.

   Sika-1 vanntettende tilsetning til sement og betong for beskyttelse mot vanninntrengning. Brukes for eksempel i tettende puss-sjikt på kjellervegger eller for værbeskyttende og vanntettende fasadepuss. Sika-1 øker fasadens vanntetthet uten påvirkning av diffusjonsåpenhet, og reduserer faren for kalkutslag og frostskader markant.

   • For puss og slemmemørtel
   • Bremser kalkutfelling og frostskader
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7392174503016
   Leverandørens artikkelnummer103653
   Forpakningsmål
   Bruttovekt5.3 kg
   Høyde24.5 cm
   Lengde18 cm
   Bredde14.5 cm

   Merking

   Fareutsagn

   H318Gir alvorlig øyeskade.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P103Les etiketten før bruk.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

   Nyttige tips