• pH 0,3

Sour Power er markedets kraftigste avløpsåpner. Den er meget etsende, og bør brukes med forsiktighet. Skånsom mot plastrør.

Sour Power løser opp rust i soilrør, tekstiler, papir, bind, hår og fett. Egenvekt er på hele 1,85 kg per liter. Frysepunkt - 10°C. Bruksområde/bruksanvisning: Bland aldri Sour Power med andre kjemikalier. Sour Power kan brukes på alle typer rør bortsett fra flexirør. Tilsett 0,25-1 liter etter behov og avhengig av tykkelse på røret. Sørg for at det er vann i vannlåsen før Sour Power helles i. Husk: syre i vann – det går an, men vann i syre – da blir det uhyre! Sour Power utvikler høy varme når den kommer i kontakt med vann. Virketid er alt fra 2 minutter til 6 timer. Unngå kontakt med rustfritt stål og messing.

Generelt
Artikkelnummer7090001823671
Leverandørens artikkelnummer367
Forpakningsmål
Bruttovekt1.85 kg
Høyde26.9 cm
Lengde8.2 cm
Bredde8.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeHelsefare

Fareutsagn

H302Farlig ved svelging.
H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Sour Power Avløpsåpner 1 liter

Art nr: 7090001823671
    Nettlager:
    Ikke på lager
    Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.