Vedkløyver, -kappsag

    Det å hugge sin egen ved er noe mange liker – og det blir vesentlig billigere enn å kjøpe veden. For deg som bruker mye ved, er det imidlertid helt avgjørende å ha en god vedkløyver. Våre kraftige og stabile vedkløyvere gjør jobben enklere.