• Sotfri
  • Tåler høy temperatur
  • 4 liter

Inneholder ren parafin, er lukt og sotfri og tåler høy temperatur før den avgir røyk. Kan benyttes i hus, hytte, båt, campingvogn og bobil

Blåtind fritidsparafin inneholder ren parafin, er lukt- og sotfri og tåler høy temperatur før den avgir røyk. Kan benyttes i hus, hytte, båt, campingvogn og bobil. 4 liter.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Blåtind fritidsparafin 4L

Art nr: 7021110120153
0 omtaler
13500
    Nettlager:
    På lager (+10)
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.