Infra B20 støpemørtel

  Art nr: 7025180654891
  Laget av sement og gradert sand. Benyttes til støpearbeider ute og inne, enten som påstøp eller forskaling. -

  Valgt størrelse: 25 KG

  25 KG
   Andre butikker:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Laget av sement og gradert sand. Benyttes til støpearbeider ute og inne, enten som påstøp eller forskaling.

   Infra B20 støpemørtel er laget av sement og gradert sand. Laget for å benyttes til støpearbeider ute og inne, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Kan tilsettes 30 % støpesand eller pukk ved større støpearbeider. Kan bearbeides i opptil 2 timer. Forbruk: 2 kg per m² per mm. Kommer i sekk på 25 kg.

   • Påstøp og forskaling
   • Lagtykkelse 2-8 cm
   • Forbruk: 2 kg/mm/m²
   Generelt
   Artikkelnummer7025180654891
   Leverandørens artikkelnummer20000
   Størrelse25 KG
   Forpakningsmål
   Bruttovekt25 kg
   Høyde0.1 cm
   Lengde0.52 cm
   Bredde0.27 cm

   Merking

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.