• Profesjonell pistol til fugeskum

Profesjonell pistol til fugeskum.

Casco Fugeskumpistol Pro 2 er en profesjonell pistol til fugeskum.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H332Farlig ved innånding.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Fugepistol Casco PRO 2

Art nr: 7612895319544
54500
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.