• Brannhemmende fugeskum
 • Brannmotstand opptil 240 min
 • Gode lydtettende egenskaper
 • Kan benyttes på El30 tredører

Brannhemmende fugeskum for fuging av leca, mellom betongelementer og lignende.

Casco Firefoam er et brannhemmende fugeskum for fuging av leca, mellom betongelementer og lignende. I tillegg til høy brannmotstand (240 min. ved 20 cm dybde), har skummet gode lydtettende egenskaper (58 dB ved 100 mm dybde).

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H332Farlig ved innånding.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Brannhemmende fugeskum Casco FireFoam

Art nr: 7311980139233
0 omtaler
52500stk
(70000per l)
  Nettlager:
  På lager (+20)
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.