Rengjør peisen

  I takt med kaldere vær og mørkere dager blir det stadig hyggeligere med innekos i en varm og god stue. Samtidig betyr det at peisovnen snart skal gjøres klar til en ny sesong. Årlig vedlikehold er nemlig veldig viktig både for peisovnens effekt, utslipp og levetid.

  Forsker på termisk energi ved SINTEF Energi, Morten Seljeskog, vet mer enn de aller fleste om både utslipp og varmeeffekt fra peisovner. Han forklarer at vedlikehold av peisovn ikke er en heksekunst, og at de positive ringvirkningene er mange.

  Grundig gjennomgang av vedovnen

  Det er stor forskjell på en peisovn som er skikkelig rengjort og vedlikeholdt, og en peisovn som har stått urørt over flere år. Det er nemlig slik at det er mange som omtrent aldri har rengjort peisovnen eller pipa foruten å tømme asken når det renner over. Kvier du deg for å ta rengjøringen selv, anbefaler Seljeskog å ringe ekspertene.

  – Har du verken rengjort peisovn eller pipe på mange år, anbefaler jeg å ringe en feier. Det er de som har best kunnskap om både sikkerhet og brannfare, og kostnaden er heller ikke avskrekkende, forklarer Seljeskog.

  Om du i motsetning har vært flink til å ta vare på peisovnen opp igjennom årene, holder det ifølge forskeren med noen få tiltak før du fyrer opp de første vedkubbene.

  – Har du ikke tømt ovn og askeskuff for aske og skitt etter forrige sesong, er selvfølgelig dette det første du bør gjøre. Om dette er gjort, kan du starte med å ta ut alle løse deler og sjekke at disse ikke er sprukket og ødelagt. En isolasjonsstein som har delt seg i biter er ikke så farlig, men kan du se veggen bak gjennom sprekkene bør steinen erstattes, påpeker Seljeskog.


  Knitring i peisen er virkelig ett av høydepunktene med vinteren!

  Når alle delene er ute, tipser forskeren om at du bør støvsuge godt rundt innsiden av hele ovnen. Her kan du gjerne bruke en myk børste for å løsne sot og eventuelle kullbiter som har satt seg.

  – Videre bør du se over innvendig metallkonstruksjon, samt glass i dør og eventuelt i sidevegger. Sjekk også for sprekker i gods og skjøter. Er det sprekker i selve metallkonstruksjonen, bør delen byttes. Det samme gjelder oppsprukket glass. Ingen typiske peisovner fra 1998 og frem til i dag vil fungere slik de skal om det lekker luft inn gjennom ovnskonstruksjonen. Da vil det komme for lite luft til forbrenningssonene, med nedsoting av glass og skorstein som følge, forklarer Seljeskog.

  Dette må du vite før du bytter peisovn

  Skikkelig vask gir bedre varme

  Videre forklarer Seljeskog at innvendig rengjøring har stor effekt på hvor mye varme ovnen gir fra seg.

  – Innvendig rengjøring av metallflater kan gjøre underverker. Sotbelegg isolerer nemlig varmen inne i ovnen, og gir dermed lavere varmeeffekt til rommet. Noen millimeter med sot på innvendige metallflater kan utgjøre hele 60–80 grader lavere overflatetemperatur, som igjen har mye å si for hvor godt ovnen varmer. Derfor bør en slik rengjøring gjøres i hvert fall én gang i året. Til feiing bruker du røykrørsbørste eller lignende. Andre positive følger av dette er selvfølgelig også mindre bruk av ved, og dermed mindre utslipp, forklarer Seljeskog.

  Når det gjelder bruk av støvsuger for fjerning av aske og trekullrester fra bunnristen, presiserer Seljeskog at er det viktig å være 100% sikker på at det ikke lenger er glør igjen. Skal det absolutt støvsuges må det brukes en såkalt askesuger, forklarer Seljeskog.

  Rengjøringsintervaller 

  Rengjøring av ovn og pipe er altså svært viktig. Hvor ofte du skal rengjøre er knyttet til hvor mye ved som fyres i ovnen og hvor godt ovnen fungerer. 

  – Bruker du tørr ved og tenner opp slik at ovnen raskt kommer opp i driftstemperatur, får du minimalt med sot, som igjen fører til mindre vask og vedlikehold. Ovnene er også laget slik at mye av soten brenner vekk hvis ovnen normalt har den temperaturen den er laget for å tåle og holde. Hvis du derimot lusefyrer og struper igjen på forbrenningsluften, dannes det mer sot både i ovn og pipe. Dette fører til at du må rengjøre oftere, avslutter Seljeskog.

  De vanligste tabbene

  Vi har snakket med Anette Holum Solheim, Country Manager i Dovre. Hun lister opp en rekke vanlige tabber som du helst bør unngå når du skal fyre i peisovn.

  • Ikke bruk våt og rå ved. Da vil ovnen bruke lang tid på å bli varm, i tillegg til at det også produseres masse ekstra sot og tjære.

  • Ikke benytt impregnert, malt eller lakkert tre.

  • Plasser veden liggende for å utnytte brennverdien i veden bedre.

  • Ikke bruk parafin eller tennvæske til opptenning.

  • Tøm asken regelmessig. Omtrent 1 cm lag med aske forenkler opptenningen, mens for mye aske gir varmetap.

  • Bruk tilstrekkelig lufttilførsel. Les bruks- og monteringsanvisningen.

  • Husk at skorsteinen er ildstedets motor. For kort skorstein vanskeligjør opptenning og drift av ildstedet.

  • Hold døren litt på gløtt når du skal legge inn ved. Da slipper du store røykutslag i rommet.