Spon eller svalehale? Her er 8 grunner til at stadig flere velger svalehaleplater

  Tradisjonelt brukes sponplater til gulv i norske trebygg, men det er flere gode grunner til at svalehaleplater blir stadig mer populært. Her er 8 av de viktigste.

  Tradisjonelt brukes sponplater til gulv i norske trebygg, men det er flere gode grunner til at svalehaleplater blir stadig mer populært. Her er 8 av de viktigste.

  Uavhengig av om det skal være vannbåren varme, lydisolering, eller om det dreier seg om våtrom: Sponplaten har vært lett tilgjengelig og et rimelig materiale, og har dermed blitt et selvfølgelig valg i flere tiår.

  Helt til nå.

  Kravene til boliger har endret seg drastisk over de samme tiårene, og i dag er det ikke lenger så lett å etterkomme kravene til effektivitet, lydisolering, stabilitet, bæreevne, fuktbestandighet og varmefordeling med de nordiske tradisjonelle basismaterialene. Nettopp derfor har stadig flere fått øynene opp for svalehaleplater.

  Svalehaleplate artikkelbilde 2.jpg

  Hva er svalehaleplater?

  Svalehaleplater er lette forskalingsplater til tynne betongdekker på bjelkelag. De har vært brukt i Europa i over 100 år, og er nå i ferd med å få sitt gjennombrudd i Norge. Svalehaleplater tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav til kvalitet, effektivitet og lydisolering. I tillegg kan de gi høy bæreevne på lange frispenn.

  Her er 8 gode grunner til at stadig flere velger svalehaleplater til sine byggeprosjekter:

  1. Svalehaleplater er fremtidens brann- og lydskiller mellom enheter.
  2. Platene gir deg en unik mulighet til å bygge et solid, men lett og lavtbyggende betongdekke med stor styrke, lyd og brannmotstand direkte på bjelkelag, og med integrert gulvvarme.
  3. God bæreevne. Svalehaleplatene kan øke bæreevnen til bjelkelaget med opptil 30 prosent når du fester platene til bjelkelaget slik at betongdekke og bjelker blir et
  4. Med svalehaleplater flytende på trinnlydsremser på bjelkelaget oppnår du lydegenskaper og brannegenskaper langt bedre enn minimumskravet mellom boenheter.
  5. Enkel installasjon gjør at byggetiden minskes til én tidel av tiden som tradisjonell montering med sponplater, trinnlydsplater og gips.
  6. Svalehaleplater er spesielt gunstig i flerbolighus der det er krav til brann og lydisolering mellom enhetene; både innvendige dekker og utvendige svalganger og rømningsveier.
  7. Til våtrom og entrégulv har svalehaleplater gode egenskaper som et sterkt og lavtbyggende betongdekke direkte på bjelkelaget med integrert gulvvarme.
  8. Svalehaleplater består av materialer som ikke sveller eller ødelegges av fuktskader som kan oppstå i våtrom.

  Svalehaleplate artikkelbilde.jpg