Slik monterer du enkelt veggplater selv

  Med Walls2Paint får du slette vegger du kan male rett på – helt uten sparkling eller tapetsering.

  Å montere vegger kan virke som en vanskelig oppgave, og hvis du velger gips eller tradisjonelle sponplater er bare halve jobben gjort når platene omsider er på plass, for etterpå må veggene sparkles og pusses. Med mindre du velger Walls2Paint!

  Med Walls2Paint slipper du å sparkle eller pusse. Så fort veggene er montert er de klare for å males.

  – Walls2paint er genialt ettersom man slipper alt styret med gips og sparkel. Mange vet ikke at dette også egner seg svært godt som raskt underlag for et plettfritt tapetseringsresultat, sier tømrer Gustav Brustad-Nilsen, kjent fra TV3-programmet «Eventyrlig oppussing».

  Fordelen er at du sparer masse tid og får et bedre sluttresultat med mindre strev.

  – Bare pass på at alle veggene er rette – bruk alltid vater på første plate. Start med å sette første plate i lodd (helt rett), så er det bare å kjøre på! oppfordrer han.

  Slik monterer du Walls2Paint:

  Før montering: 

  ✅ Platene må akklimatiseres til rommet de skal brukes i først. La dem ligge i rommet i minimum tre døgn før du starter monteringen. Dersom dette ikke gjøres, risikerer du å få en ujevn overflate.

  ✅ Stendere skal plasseres med en avstand på nøyaktig 60 centimeter fra senter til senter. I tillegg skal det monteres horisontale spikerslag med 80 centimeter mellomrom fra senter til senter. Dette er ekstra treverk som gir veggen stabilitet og som brukes for å montere tyngre gjenstander i veggen.

  ✅ Før du begynner monteringen av platene må du være helt sikker på at stenderverket er helt rett. Hvis det er skjevheter i veggen, er det viktig at de rettes opp før platene monteres.

  Montering:

  ✅ Sett den første plata i hjørnet og fest den med skruer i topp- og bunnsvill (treverket langs gulv og tak), samt i sporet som danner låseprofilen (sporet) på siden av plata. Disse skal skrus inn med cirka 20 centimeters mellomrom. Du kan også bruke spiker eller kramper, men da skal avstanden være maksimalt 15 centimeter.

  ✅ Husk at det må være en minst fem millimeter ekstra plass i form av en ekspansjonsfuge mot tak og gulv. Treverket i sponplatene vil kunne utvide seg noe etter hvert, og derfor er det viktig med noen millimeter ekstra for å unngå at de presses sammen.

  ✅ Deretter legger du en fyldig limstreng langs hele låseprofilen. Det er anbefalt å bruke PVAc-vinterlim eller tilsvarende lim til dette.

  ✅ Fest den neste plata ved å sette den inntil den første, og deretter føre den inn mot veggen. Bruk et mellomlegg og slå plata forsiktig inntil den forrige for å sikre at skjøten blir usynlig.

  ✅ Montér resten av veggen ved hjelp av samme fremgangsmåte.

  ✅ Hjørnene skal spikres med håndspiker. Husk at du her skal bruke 15 centimeters mellomrom.

  ✅ I den delen av hjørnet som ikke synes skal det være en ekspansjonsfuge på minimum fem millimeter, og i den delen som synes skal det være en ekspansjonsfuge på minimum to millimeter.

  ✅ Innvendige hjørner kan fuges med overmalbar fugemasse. Du kan også bruke hulkillist eller kombilist for innvendig/utvendig hjørne.

  Hvilken farge skal du velge? Sjekk Jotuns smarte fargekart 🌈

  ✅ Walls2Paint kan også monteres på horisontal utlekting. Da skal platene monteres med to skruer i hver lekt – som har et mellomrom på 60 centimeter fra senter til senter. Platene festes også med skruer i topp- og bunnsvill (treværket langs tak og gulv). Disse skal skrus inn med 20 centimeter mellomrom.