Obs BYGG billigst på terrassebord for 7. gang

  I VGs siste pristest av byggevareaktørene, har Obs BYGG lavest pris på terrassebord. Dette er syvende gang Obs BYGG er billigst i bransjen.

  For mange gir sommerens ekstra fridager mer tid å bruke på små og store oppussingsprosjekter. Da kan pristester være en fin pekepinn på hvor du finner de laveste prisene til ditt prosjekt.

  I VGs siste pristest av byggevareaktørene, har Obs BYGG lavest pris på terrassebord. Dette er 7. gang Obs BYGG er billigst i bransjen.

  De laveste prisene

  Obs BYGGs resultat som billigste kjede for 7. gang, kommer etter en sammenlikning av både CU-impregnert terrassebord og royalimpregnerte terrassebord, blant byggevarekjedene.

  Kjededirektør i Obs BYGG, Espen Braaten, forteller at det jobbes mye for alltid å ha de laveste prisene.
  - Byggevarebransjen er preget av tøff konkurranse, og vi skal sørge for at kundene gjennom sommeren får de laveste prisene på terrassebord hos oss i Obs BYGG, sier han.

  I snitt har Obs BYGG satt ned prisene på terrassebord med over 20 prosent siden forrige måling.

  – Om pristesten

  Slik har VG gjennomført pristesten (kilde: VG):
  - Testen har sammenliknet prisen på CU-impregnert terrassebord (28x120), og Royalimpregnerte terrassebord (28x120).
  - VG innhentet priser fra byggevarekjedene tirsdag 28. juni 2022, mellom kl. 10 og 13.
  - Kvadratmeterprisen er regnet ut ved å dele bredden på terrassebordene på 100 cm, ganget med pris pr. løpemeter, og igjen ganget med 20. Det er ikke tatt hensyn til kapp.