• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Kemetyl aceton brukes som løsningsmiddel og brukes blant annet i lakk, maling, gummi og polyester.

  Kemetyl Aceton er en flyktig, klar og fargeløs væske med aromatisk lukt. Den er meget lettantennelig og den er løselig i vann. Kemetyl Aceton brukes som løsningsmiddel og brukes bl.a. i lakk, maling, gummi og polyester. Rensing: Pensler som har vært brukt til celluloselakk, lakk og maling kan renses i Kemetyl Aceton. Båtreparasjon: Før påføring av gelcoat på skroget, rengjøres flaten med Kemetyl Aceton. Evt søl fjernes også med Kemetyl Aceton. Flekkfjerning: Legg et sugende underlag under flekken og gni med Kemetyl Aceton på og omkring flekken for å unngå skjolder. Bruk små mengder av gangen. Kemetyl Aceton er ypperlig til fjerning av flekker av celluloselakk, rester av klistremerker, olje, leppestift, lærfarge med mer.

  • Ypperlig til fjerning av flekker av maling osv
  • Renser pensler for lakk og maling
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7022364001045
  Leverandørens artikkelnummerFT519
  Størrelse5 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt4.35 kg
  Høyde28 cm
  Lengde22 cm
  Bredde11.5 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefare

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P370, P378Ved brann: Slukk med …
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.