Eksklusivt Kärcher-kampanje: 1000 kr rabatt på høytrykkspyler fra Kärcher💦 Se utvalget her

  Limvask Casco

  Markevarelogo CASCO
  Art nr: 7311980116227
  Limvask til fjerning av limrester fra dispersjonslim og kontaktlim. -

  Valgt størrelse: 1 LITER

  1 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Limvask til fjerning av limrester fra dispersjonslim og kontaktlim.

   Casco limvask brukes til å fjerne limrester fra dispersjonslim og kontaktlim.

   • Effektiv
   • Skånsom
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7311980116227
   Leverandørens artikkelnummer493878
   Størrelse1 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1 kg
   Høyde25.4 cm
   Lengde8.2 cm
   Bredde8.2 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

   Forsiktighetsutsagn

   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P233Hold beholderen tett lukket.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P405Oppbevares innelåst.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P501Innhold/beholder leveres til …