• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Dyptvirkende, konsentrert rengjøringsmiddel for grove utendørstekstiler som markiser, parasoller, telt og båtkalesjer.

  Imprenex Cleaner er et dyptvirkende rengjøringsmiddel som passer godt til å rengjøre grove utendørstekstiler som markiser, båtkalesjen, parasollen, teltet og ryggsekken effektivt og skånsomt uten å bleke. Avslutt alltid behandlingen med å impregnere på nytt. Kommer i flaske på 1 l.

  • Dyptvirkende
  • Skånsom
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7311771032088
  Leverandørens artikkelnummer2002022
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.79 kg
  Høyde8 cm
  Lengde26 cm
  Bredde8 cm

  Merking

  Etsende

  Fareutsagn

  H318Gir alvorlig øyeskade.

  Forsiktighetsutsagn

  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.