Rengjørings- og løsemiddel til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering. -

  Valgt størrelse: 1 LITER

  1 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Rengjørings- og løsemiddel til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering.

   Blåtind Aceton er en rengjøringsmiddel til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering. Til rengjøring og tynning av polyester, flekkfjerning av oljeprodukter, lim og klistremerker. Effektiv til avfetting før reparasjon av glassfiber båter. Utmerket også som avfetting før påføring av primer eller bunnstoff på båt. Bruksområder: båt, hytte og hjem.

   • Til båt, hytte og hjem
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7021110120726
   Leverandørens artikkelnummerFT334
   Størrelse1 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.89 kg
   Høyde24.9 cm
   Lengde8.5 cm
   Bredde8.5 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P501Innhold/beholder leveres til …