Owatrol Net-Trol trerens

  Art nr: 3297971008228
  Lysner og gjenoppretter farge til alt grått og værslitt treverk uten bleking. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter. -

  Valgt størrelse: 2,5 LITER

  2,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Lysner og gjenoppretter farge til alt grått og værslitt treverk uten bleking. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter.

   Owatrol Net-Trol trerens/terrasserens lysner og gjenoppretter farge til alt grått og værslitt treverk uten bleking. Renser og nøytraliserer flekker grunnet tanniner. Fjerner alle spor av værpåvirkning i form av mugg, jordslag, forurensing, etc. Gjenoppretter glansen på plast som er falmet av vær, vind og UV-stråler. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter.

   • Lysner og gjennoppretter farge
   • Renser og nøytraliserer flekker
   • Vannbasert
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer3297971008228
   Leverandørens artikkelnummer3010735
   Størrelse2,5 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt2.7 kg
   Høyde26 cm
   Lengde14 cm
   Bredde10 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H315Irriterer huden.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
   P313Søk legehjelp.
   P330Skyll munnen.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …