LIVE SHOPPING TILBUD: Opptil 40% på robot- gressklippere og vindusvasker og mye mer!  Se utvalget her

  Quick Spray Universallakk

  Art nr: 7031157804633
  Påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray! Dette er den enkle og raske klassikeren for alle små og store prosjekt...

  Valgt størrelse: 0,5 LITER

  0,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray! Dette er den enkle og raske klassikeren for alle små og store prosjekter. Tørker på 1 time!

   Quick Spray Universallakk gir en flott, blank og slitesterk overflate. Quick Spray er påføringsverkøy og maling i ett og med den kan så å si alt fornyes. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overfalte til underlag av metall, tre og hardplast inne som ute. Sprayen er oljebasert og tørker på 1 time. Sprayen kommer i mange flott farger og er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes. Påføres raskt og enkelt.

   • Alt kan fornyes!
   • Flott, blank og slitesterk overflate
   • Tørker på 1 time
   • Påføringsverktøy og maling i ett!
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7031157804633
   Leverandørens artikkelnummer9QP18B2LXS
   Størrelse0,5 LITER
   FargeMATCH
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.541 kg
   Høyde20 cm
   Lengde6.5 cm
   Bredde6.5 cm

   Merking

   Kronisk helsefareHelsefareMiljøfareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …