🥩Live shopping tilbud med Obs Bygg og FCC🔥 – spar opptil 40% på en rekke griller og tilbehør! Sjekk her

  Quick Bengalack Universal blank maling

  Art nr: 7031157806071
  Gir en flott og blank overflate. Tåler tøff bruk både ute og inne. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter. -

  Valgt farge: Svart

  A-BASE
  B-BASE
  C-BASE
  GUL
  GUL/ORANSJE
  HVIT
  SIGNALGUL
  SVART

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,25 LITER
  0,68 LITER
  0,75 LITER
  2,7 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Gir en flott og blank overflate. Tåler tøff bruk både ute og inne. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter.

   Quick Bengalack Universal gir en flott og blank overflate og kan brukes på så og si alt. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Brukt i kombinasjon med Quick Bengalack Grunning vil du få en overflate som varer i år etter år. Brukes gjerne på møbler, hagemøbler, sykler, lamper, potter, lysestaker, flaggstenger, smijernsporter ol.

   • Svært god farge- og glansstabilitet
   • Overmalbar etter 5 timer
   • Brukstørr etter 10 timer
   • Til underlag av metall, tre og hardplast
   Generelt
   Artikkelnummer7031157806071
   Leverandørens artikkelnummer6AJ023ASF
   Størrelse0,75 LITER
   FargeSVART
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.78 kg
   Høyde11.9 cm
   Lengde9.9 cm
   Bredde9.9 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarligMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P391Samle opp spill.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P501Innhold/beholder leveres til …