Quick Bengalack Grunning

  Markevarelogo QUICK
  Art nr: 7031157806910
  Robust grunning som er perfekt under Quick Bengalack Universal. Sikrer god vedheft. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/...

  Valgt farge: Hvit

  GRÅ
  HVIT
  METALLGRÅ
  SVART

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  3 LITER
  Butikklager:
  Dine leveringsalternativer
  Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

  Gebyrfri faktura med Walley
  Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
  Drive-in - Med bilen som handlevogn

  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Robust grunning som er perfekt under Quick Bengalack Universal. Sikrer god vedheft. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

  Quick Bengalack Grunning er perfekt som grunning under Quick Bengalack Universal. Påfør 2 strøk av hver og du vil ha en meget god beskyttelse mot vær og kulde. Utviklet til bruk på alle underlag av metall. Siden den fyller godt sikrer den god vedheft også på andre underlag som tre og hardplast. Grunningen gir et silkematt utseende og kan benyttes som toppstrøk - påregn da 3 strøk.

  • Rusthindrende grunning
  • Overmalbar etter 10 timer
  • Brukstørr etter 24 timer
  • Silkematt utseende
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7031157806910
  Leverandørens artikkelnummer6AK001ASF
  Størrelse0,75 LITER
  FargeHVIT
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.057 kg
  Høyde11.9 cm
  Lengde9.9 cm
  Bredde9.9 cm

  Merking

  HelsefareBrannfarligMiljøfare

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
  H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P391Samle opp spill.
  P314Søk legehjelp ved ubehag.
  P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
  P501Innhold/beholder leveres til …