Jotun Orginal Akryl murmaling

  Markevarelogo JOTUN
  Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk. -

  Valgt farge: Hvit

  A-BASE
  B-BASE
  C-BASE
  HVIT

  Valgt størrelse: 3 LITER

  2,7 LITER
  3 LITER
  9 LITER
  10 LITER
   stk á 3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk.

   Jotun orginal akryl murmaling har meget god farge- og glansholdbarhet, og som beskytter mot svertesopper. Malingen benyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

   • Overmalbar etter: 20 timer
   • Anbefalt forbruk pr. strøk: 4-8 m²/liter (glatte underlag) og 4 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).
   • Anbefalt strøk: 2
   • Meget god farge og glansholdbarhet
   • Overmalbar etter 20 timer
   • Tradisjonell akryl murmaling
   • Gransgrad: 07 Silkematt
   Generelt
   Artikkelnummer7029350154877
   Leverandørens artikkelnummer27J001DVA
   Størrelse3 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt4 kg
   Høyde15.7 cm
   Lengde20 cm
   Bredde20 cm

   Merking

   Akutt giftigHelsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips