Eksklusivt Kärcher-kampanje: 1000 kr rabatt på høytrykkspyler fra Kärcher💦 Se utvalget her

  Butinox Oljedekkbeis

  Markevarelogo BUTINOX
  Art nr: 7031151170291
  En dekkbeis med fyldig konsistens som gir en avdempet trestruktur. Inneholder sopp-og algehindrende midler. -

  Valgt farge: Hvit

  A-BASE
  B-BASE
  C-BASE
  GUL
  HVIT
  OKER
  OKSYDRØD

  Valgt størrelse: 3 LITER

  2,7 LITER
  3 LITER
  9 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En dekkbeis med fyldig konsistens som gir en avdempet trestruktur. Inneholder sopp-og algehindrende midler.

   Butinox Oljedekkbeis er en høykvalitets oljedekkbeis med en fyldig konsistens som gir en nydelig avdempet trestruktur. Den inneholder aktive sopp- og algehindrende midler, samt spesialoljer som gir en lettstrøken og fleksibel film. Dette sammen med et høyt tørrstoffinnhold gjør at Butinox Oljedekkbeis beskytter treverket lenger, både mot regn, fuktighet og solens UV-stråler. Gir ingen fiberreisning. Kan påføres i minusgrader. Glansgrad 30.

   Påføringsmetode: Rull eller pensel.

   Anbefalt forbruk:Uhøvlet panel 5-8 m2/ltr. Høvlet panel: 10-12 m2/ltr.

   Antall strøk:Forbehandlede (grunnede) flater ferdigbehandles med 2 strøk Butinox Oljedekkbeis. På gammel intakt beis påføres 1–2 strøk.

   Tørketider: Overrmalbar etter 24.t.

   Tynning: Skal kke tynnes.

   • Inneholder sopp og algehindrende midler
   • Beskytter treverket mot fuktighet og UV stråler
   • Motvirker oppsprekking
   • Kan påføres i minusgrader
   Generelt
   Artikkelnummer7031151170291
   Leverandørens artikkelnummer12U001DVA
   Størrelse3 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.277 kg
   Høyde16.4 cm
   Lengde16.8 cm
   Bredde16.8 cm

   Merking

   HelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P313Søk legehjelp.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips