Tyrilin Tjærebeis

  Art nr: 7031151470148
  Høykvalitets tjærebeis med et unikt eksklusivt utseende som tåler selv det tøffe norske fjellklimaet! -

  Valgt farge: 16 mørk

  11 LYS
  12 GYLDEN
  13 GYLDENRØD
  14 MELLOMBRUN
  15 BRUN
  16 MØRK
  17 RØDBRUN
  18 SVART
  C-BASE
  GUL
  SKIFERGRÅ

  Valgt størrelse: 10 LITER

  2,7 LITER
  3 LITER
  9 LITER
  10 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Høykvalitets tjærebeis med et unikt eksklusivt utseende som tåler selv det tøffe norske fjellklimaet!

   Tyrilin Tjærebeis er en transparent utendørs trebeskyttelse av høy kvalitet. Tjærebeisen gir treverket en særegen lød og et eksklusivt utseende. Den er basert på naturproduktet tretjære, blandet med værbestandige alkydoljer, UV-absorbere og transparente pigmenter for vakrest mulig utseende og best mulig beskyttelse mot vær og vind. Tyrilin Tjærebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Tyrilin Tjærebeis passer godt på tømmerbygninger, hytter, stabbur, gjerder og hus med villmarkspanel etc. Kombinasjonen av gode norske tradisjoner og moderne teknologi gjør Tyrilin Tjærebeis til et eksklusivt kvalitetsprodukt. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først.

   • Unik blank glød og fargespill
   • Trenger ingen grunning
   • Inneholder sopphindrende midler
   • UV-forsterket
   Generelt
   Artikkelnummer7031151470148
   Leverandørens artikkelnummer12K016LVA
   Størrelse10 LITER
   Farge16 MØRK
   Forpakningsmål
   Bruttovekt10.25 kg
   Høyde26 cm
   Lengde24 cm
   Bredde24 cm

   Merking

   HelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P313Søk legehjelp.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P352Vask med mye såpe og vann.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips