Jotun Drygolin oljedekkbeis

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029358000046
  Oljedekkbeis med ekstra god beskyttelse og holdbarhet. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-16 m²/liter (glatte underlag) og 5...

  Valgt farge: Hvit

  A-BASE
  B-BASE
  C-BASE
  HVIT
  +2

  Valgt størrelse: 10 LITER

  2,7 LITER
  3 LITER
  9 LITER
  10 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Oljedekkbeis med ekstra god beskyttelse og holdbarhet. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-16 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

   Jotun Drygolin oljedekkbeis er en meget værbestandig oljedekkbeis for utvendig treverk. Tilsatt sopphindrende middler. Lett å påføre og gjør at treverket får en avdempet trestruktur. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset treverk må det vaskes med kraftvask først. God dekkevne og lange vedlikeholdsintervaller. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-16 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

   • Lange vedlikeholdsintervaller
   • Overmalbar etter 48 timer
   • Holder fargen lenge
   • Effektiv mot svertesopp
   Generelt
   Artikkelnummer7029358000046
   Leverandørens artikkelnummer800001LVA
   Størrelse10 LITER
   FargeHVIT
   Forpakningsmål
   Bruttovekt13.05 kg
   Høyde26 cm
   Lengde24 cm
   Bredde24 cm

   Merking

   Kronisk helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips