• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  En god og slitesterk olje som kan brukes på alle tresorter. Ideell til påføring på eksotiske treslag og til områder med høy slitasje. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

  Owatrol edelolje gir en høyglans overflate og beskytter alle typer tresorter. Overflaten kan minne om lakk, men den flasser ikke. Owatrol edelolje tåler høy slitasje. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

  • God beskyttelse
  • Høyglans overflate
  • Tåler høy slitasje
  • Flasser ikke
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer3297972609509
  Leverandørens artikkelnummer3010757
  Størrelse0,5 LITER
  FargeKLAR
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.55 kg
  Høyde9.3 cm
  Lengde10.2 cm
  Bredde10.2 cm

  Merking

  Fareutsagn

  EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
  P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

  Nyttige tips