Owatrol Textrol treolje naturgrå

  Art nr: 3297970807976
  Textrol er en peneterende treolje beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Anbefalt forbruk pr. strø...

  Valgt farge: Naturgrå

  FARGELØS
  GYLDEN EIK
  NATURGRÅ
  RUSTIKK EIK
  +2

  Valgt størrelse: 2,5 LITER

  1 LITER
  2,5 LITER
   Butikklager:

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Textrol er en peneterende treolje beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5 m²/liter.

   Textrol terrasseolje er en penetrerende treolje beregnet på å gjenopplive værtslitt og tørt treverk utendørs. Den benyttes på myke/trykkimpregnerete tresorter, og gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet,

   • Trenger dypt ned i treverket.
   • Beskytter mot fuktskader og UV-stråler
   • Gir en silkematt finish som ikke vil sprekke
   Generelt
   Artikkelnummer3297970807976
   Leverandørens artikkelnummer15566
   Forpakningsmål
   Bruttovekt2.55 kg
   Høyde18.1 cm
   Lengde15.1 cm
   Bredde15.1 cm

   Merking

   Fareutsagn

   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
   EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P330Skyll munnen.
   P331IKKE framkall brekning.
   P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips