Jotun Original Akryl murprimer

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029350154631
  Murgrunning til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Anbefalt forbruk pr....

  Valgt størrelse: 10 LITER

  3 LITER
  10 LITER
   stk á 10 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Murgrunning til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag).

   Jotun Original Akryl murprimer til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Brukes på sementrik puss, eternitt, betong og andre mineralske underlag. Binder løse partikler i overflaten og gir god heft. Kun til utendørsbruk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag) og 5 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).

   • Gir god heft
   • Overmalbar etter 10 timer
   • Tradisjonell akryl murgrunning
   • Binder løse partiker i overflaten
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7029350154631
   Leverandørens artikkelnummer27HPRILVA
   Forpakningsmål
   Bruttovekt11 kg
   Høyde22.9 cm
   Lengde30.1 cm
   Bredde30.1 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

   Nyttige tips