En løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. -

  Valgt farge: Furu

  EIK
  FURU
  NATUR
  TEAK

  Valgt størrelse: 40 ML

  0,125 KG
  40 ML
  125 ML
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre.

   Casco woodfiller formtre er en løsemiddelbasert plastisk kitt. Kitten brukes til å fylle og reparere sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.

   • Løsemiddelbasert
   • Kan slipes, males og beises
   • Gir en glatt overflate
   Generelt
   Artikkelnummer7311980116975
   Leverandørens artikkelnummer494265
   Størrelse40 ML
   FargeFURU
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.06 kg
   Høyde2.5 cm
   Lengde21.5 cm
   Bredde10 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefare

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

   Forsiktighetsutsagn

   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P370, P378Ved brann: Slukk med …
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips