LIVE SHOPPING TILBUD: Opptil 40% på robot- gressklippere og vindusvasker og mye mer!  Se utvalget her

  Steinlim PU700 500ml

  Art nr: 8713465317249
  1-komponent skumlim på polyuretanbase. Spesielt utviklet for å lime stein og murblokker av/mot betong, tegl, sandstein o...
   Andre butikker:
   På lager (+20)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   1-komponent skumlim på polyuretanbase. Spesielt utviklet for å lime stein og murblokker av/mot betong, tegl, sandstein og gips.

   Utviklet for å erstatte sement (en flaske erstatter 25 kg sement) til montering av stein og murblokker av/mot betong, tegl, sandstein og gips. For eksempel murer, vegger, trapper osv. Kan brukes der det mangler strøm, vann og sement. Limer også tre/tre, tre/betong samt metall og aluminium mot sugende overflater. Hurtigbindende, kan håndteres etter 15 minutter (ved 20 °C)

   • Binder uten strøm, vann eller sement
   • Hurtigbindende, kan håndteres etter 15 minutter
   • Enkelt å bruke
   • Ideelt til en rekke blokk- og steinkonstruksjoner
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer8713465317249
   Leverandørens artikkelnummer6400340929
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.69 kg
   Høyde24 cm
   Lengde6.4 cm
   Bredde6.4 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H332Farlig ved innånding.
   H315Irriterer huden.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P342, P311Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P311Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
   P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips