Hurtiglim Casco Expresslim Tube

  Markevarelogo SIKA
  Art nr: 7612895330044
  Lynlim i porsjonsforpakning -
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Dokumenter, brosjyrer og manualer
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Lynlim i porsjonsforpakning

   Casco Expresslim Tube er ypperlig for punktliming av mindre gjenstander av metall, smykker, sten, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, tre m.m. OBS! Glass og fete plasttyper som polyetylen, polypropylen og teflon kan ikke limes. Alltid ferskt lim som ikke er størknet. Inneholder 4 x 0,5 gr tuber.

   • Lynlim for både porøse og ikke porøse materialer
   • Porsjonspakning av 4 stk
   • Ypperlig for punktliming
   • Alltid ferskt lim som ikke er størknet
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

   Produktdatablad

   677665_7612895330044_.pdf
   Generelt
   Artikkelnummer7612895330044
   Leverandørens artikkelnummer525669
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.016 kg
   Høyde1.2 cm
   Lengde21.5 cm
   Bredde10 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H315Irriterer huden.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

   Forsiktighetsutsagn

   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips