• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Dokumenter, brosjyrer og manualer
  • Spesifikasjoner

  Produktdetaljer

  Herregårdstein er en tromlet stein, hvor kanter og flater slites for å oppnå et klassisk og rustikk utseende. Dette gir også herregårdstein lik overflate på begge sider, og steinen kan dermed snus, og oppleves som ny. Herregårdstein inngår i en egen serie bestående av belegningsstein, mur, helle, sirkelpakke og kantstein som gir uterommet ditt helhet. Leveres i ulike fargevarianter tilpasset norsk natur.

  Bruksområde
  Herregårdstein er en klassisk og tidløs belegningsstein. Det rustikke uttrykket passer godt til både ny og tradisjonell byggestil.

  • Gårdsplasser, store som små.
  • Innkjørsel og parkering.
  • Inngangsparti, terrasse og gangsti.

  Egenskaper

  • Tromlet stein.
  • Herregårdserie med ulike formater/løsninger.
  • Hever inntrykket av eiendommen.
  • Gir et solid dekke - kjøresterk.
  • Enkelt vedlikehold.

  Dimensjoner

  • Herregård helstein 20x13,5x5, forbruk per kvm 37 stk

  Vedlikehold
  Regelmessig rengjøring med vann og kost anbefales. Godt fylte fuger hindrer etablering av ugress. Etterfyll derfor fugesand ved behov. Uten fylte fuger vil beleggets stabilitet og levetid forringes.
  Fargen på belegningsstein og heller endres med tiden; organiske og uorganiske urenheter kommer med nedbør, og det legges igjen gummi fra trafikken i overflaten. Overflaten vil bli en anelse mørkere med tiden. Regelmessig rengjøring med vann og kost eller høytrykksspyler kombinert med et rengjøringsmiddel fjerner de fleste urenheter. Det er bedre med jevnlig feiing fremfor å høytrykksspyle den en gang i året.

  Ved høytrykksspyling må man unngå å skade betongen: Man bør ha lavt trykk og/eller stor avstand fra dyse til stein. Dersom betongens overflateruhet økes, blir den mer mottakelig for urenheter. Hvis høytrykksspyler brukes, må vannstråleretningen høyst ha en vinkel på 30° mot belegget, fordi større vinkel kan medføre at fugesanden virvles opp. Det anbefales å inspisere dekket etterpå, med tanke på behov for etterfuging.
  Hvis et kjøretøy kommer tett inn til kanten av en belegningsoverflate som ikke er sikret tilstrekkelig med kantstein, betong eller stabilt grus, kan steinene flytte på seg. Det er viktig å gjenopprette kanten raskt etter en skade og eventuelt forsterke denne.

  Salting: Snøbelagte betongbelegninger bør feies rene og gruses. Eventuell is kan fjernes ved salting. Ved korrekt dosering av saltmengden vil saltingen selv gjennom mange vintre ha ubetydelig innflytelse på levetiden på belegningen. Bruk alltid natriumklorid (NaCl), “kjøkkensalt”. Ved spredning av en saltoppløsning (1 del salt oppløst i 4 deler vann) med egnet doseringsutstyr kan man komme ned på meget lave doseringsmengder av salt: 2,5 - 4,5 gram tørrstoff pr m² mot is og frost. En kg salt rekker da til ca 300 m² fortau.

  Is og snøsmelteprodukter: Det har kommet en rekke slike produkter på markedet og mange av disse er svært skadelig for et helle-/belegningssteinsdekke. Les bruksanvisningen nøye eller unngå disse produktene helt.

  Kalkutfelling: Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger. Det er uten betydning for kvaliteten og går normalt bort over tid. Kalkutslag er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken bort med 5% saltsyre-oppløsning som sprøytes på. Husk å skylle grundig med mye vann etterpå. Hvis saltsyre brukes kan
  steinoverflaten bli noe mer ru og fargen kan forandre seg litt. Forsteinet kalk kan fjernes med mekanisk utstyr eller sandblåsing.

  Ettersyn/kontroll
  Større fordypninger og sporkjøring kan med tiden oppstå dersom betongbelegningen setter seg på grunn av et for svakt bærelag eller utsettes for større belastninger enn forutsatt.

  På plasser, veier og innkjørsler med trafikkbelastning er det viktig at fugene alltid er helt fylte med riktig fugesand. Sørg for godt fylte fuger. Etterfyll ved behov. På plasser der det brukes feie- og sugemaskiner ved rengjøring, skal det kontrolleres at maskinen ikke suger opp fugematerialet. Spesielt det første året bør det kjøres med begrenset sug og trykk på børstene. Det skal jevnlig kontrolleres at fugematerialet ikke fjernes.

  Skadet stein/heller kan skiftes.

  Legging
  Både bærelag og settelag må rettes av og komprimeres grundig. Det kan være lurt å bruke lirer og en rettholt når man drar ut settelag, for å sikre at resultatet blir rett og med riktig fall. Fugesand er med på å opprettholde en god vektfordeling på dekket, og fordeler last over en større flate. Kantstein eller snap edge bør benyttes om dekket kan forskyves. Det anbefales også å benytte steiner fra flere paller samtidig for å unngå eventuelle fargevariasjoner.

  • Beregn 37 stk pr kvm
  • Leveres i fargen gråmix
  • Fleksibel stein som har mange bruksområde
  • Enkelt vedlikehold

  Dokumentasjon

  729044_7070005117839_.pdf
  Last ned / vis datablad

  Produktdatablad

  729042_7070005117839_.pdf
  Last ned / vis datablad

  FDV

  729048_7070005117839_.pdf
  Last ned / vis datablad

  Monteringsinstruksjon

  729043_7070005117839_.pdf
  Last ned / vis datablad
  Generelt
  Artikkelnummer7070005117839
  Leverandørens artikkelnummer43123246
  StørrelseHELSTEIN 5 CM
  FargeGRÅMIX
  Forpakningsmål
  Bruttovekt3 kg
  Høyde5 cm
  Lengde20 cm
  Bredde13.5 cm