Infra avrettingsmasse 20 kg

  Art nr: 7025180692442
  Infra Avrettingsmasse er en sementbasert, fiberarmert avrettingsmasse. Produktet benyttes til utjevning av underlag inne...

  Valgt størrelse: 20 KG

  20 KG
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Infra Avrettingsmasse er en sementbasert, fiberarmert avrettingsmasse. Produktet benyttes til utjevning av underlag innendørs, inkludert trebaserte gulv før videre belegning. Helles utover gulvet til ønsket tykkelse, og kan justeres til fall rundt sluk i våtrom. Ved å tilpasse vannmengden kan Infra Avrettingsmasse benyttes til flytsparkling både i tynne og tykke lag og til fallbygging. Infra Avrettingsmasse kan legges i tykkelser fra 5 til 40 mm.

   Produktet benyttes til utjevning av underlag innendørs, inkludert trebaserte gulv før videre belegning. Helles utover gulvet til ønsket tykkelse, og kan justeres til fall rundt sluk i våtrom. Ved å tilpasse vannmengden kan Infra Avrettingsmasse benyttes til flytsparkling både i tynne og tykke lag og til fallbygging.

   Infra Avrettingsmasse kan legges i tykkelser fra 5 til 40 mm. Infra Avrettingsmasse kan benyttes på alle stabile underlag innendørs før overdekking med gulvbelegg, fliser, parkett mm. Infra Avrettingsmasse benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Infra Avrettingsmasse alltid overdekkes med påstrykingsmembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +30⁰C. Laveste temperatur er +8⁰C. Dette gjelder også for underlaget. Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre ujevnheter som kan redusere heften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag primes med Infra Primer, ikke sugende underlag primes med en spesialprimer som er beregnet for dette. Oppnå forskjellige egenskaper ved å tilpasse vannmengden. Ca. 3,3 liter vann til fallbygging, 3,5 liter vann til avretting i tykkere lag og 3,7 liter vann til finavretting. Hell først rent vann i blandekaret, ca. 3,3 til 3,7 liter vann til en 20 kg sekk. Ikke overstig 3,7 liter vann pr sekk da dette kan resultere i separasjon/tørke-problemer. Utblanding foregår med drill og blandevisp. Blandingstid ca. 2-3 minutter til krympfri, lettflytende masse. Brukstid av utblandet masse er ca. 20 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Ved kalde temperaturer bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max +30⁰C) Begynn sparkling mot korteste vegg. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på maks 5-7 meter. Hver ny streng legges litt i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei.

   Bruk Infra Stopplist for oppdeling av gulvet eller avgrensning mot sluk, Infra Nivåpinner for å markere avrettingshøyden og Infra Ekspansjonslist mot tilstøtende vegger. Tørketid ved 20⁰C. Infra Avrettingsmasse kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 4 timer. Flislegging kan påbegynnes etter ca. 5-6 timer. Membran/tette belegg etter ca. 2 dager/cm. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.

   • Fiberarmert
   • Forbruk: 1,7 kg pr mm/m2
   • Miljøvennlig 20 kg plastsekk
   • Norskprodusert
   Generelt
   Artikkelnummer7025180692442
   Leverandørens artikkelnummer20050
   Størrelse20 KG
   Forpakningsmål
   Bruttovekt20 kg
   Høyde8 cm
   Lengde48.8 cm
   Bredde24 cm

   Merking

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips