• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Dokumenter, brosjyrer og manualer
  • Spesifikasjoner

  Produktdetaljer

  Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust™ Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig.

  Beskrivelse
  Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser mm. Dersom Robust Avretting – Ute skal anvendes på tidligere støpte overflater skal underlaget være herdet og godt forankret. Underlaget må være vann- og frostbestandig. Med sitt høye innhold av polymer er Robust Avretting – Ute slitesterkt og hefter godt til underlaget. Egner seg godt som ferdig gulvoverflate i garasjer, balkonger og andre overflater i aggressivt miljø. Robust Avretting – Ute oppnår høy trykkstyrke, og er i herdet tilstand vann og frostbestandig. De fleste epoxy og gulvmalingsprodukter kan påføres etter at massen er ferdig herdet. Dersom Robust Avretting – Ute skal belegges med keramiske fliser utendørs, bør underlaget påføres Robust Sementmembran.

  Forarbeid
  Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Større hull og skader sparkles med Robust Gulv&Vegg. Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget.

  Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer Gulv eller Robust Primer Universal. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Følg anvisning på pakken.

  Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis eller andre glatte underlag primes med Robust Primer – Gulv, eller Robust Primer – Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Unngå at det dannes dammer. Følg bruksanvisning på primeren.

  Priming ved avretting i tynne sjikt. Der hvor Robust Avretting – Ute skal avsluttes mot tilstøtende dekke bør underlaget tilpasses slik at det kan legges i minimum 5 mm tykkelse. Robust Epoxyprimer benyttes i ca. 20 cm fra kanten og inn på underlaget (f.eks. innkjøring i garasje). Robust Epoxyprimer skal kostes ut rett før avretting utføres, slik at Epoxyprimeren er våt når massen legges (vått i vått). Dette sikrer god heft, og forhindrer at vann trekker inn.

  Robust Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes Robust Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kramper eller annet egnet innfestning. Robust Avretting – Ute må legges ut i min. 20 mm tykkelse på svake/sviktende underlag. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før avrettingen begynner. Robust Stenglist benyttes til avgrensning og oppdeling av gulvet. Robust Nivåpinner monteres for å markere høydene.

  Når avrettingsmasse skal benyttes som ferdig gulvoverflate skal det først primes med Robust Epoxy Primer & Maling. Primeren skal sandstrøs med Robust Kvartssand. Følg bruksanvisning på primeren. Når avrettingsmassen brukes mot eksisterende gulvnivåer, bør underlaget justeres for å tillate en minimumstykkelse på 5 mm.

  Utblanding
  Utblanding foretas med drill og blandevisp. Vannmengden kan justeres fra ca. 2,5-2,8 liter pr 20 kg sekk. Vannmengden reduseres dersom man ønsker fastere konsistens. For flytende konsistens benyttes maks vannmengde. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri masse. Ved større arbeidsoppgaver kan det med fordel anvendes pumpe.

  Bruksmåte
  Robust Avretting – Ute helles (eller pumpes) ut på gulvflaten i strenger systematisk ”vått i vått” parallelt med veggen. Fordel massen jevnt utover gulvet. Lagtykkelsen må være mellom 5-50 mm. Massen må legges ut i én arbeidsoperasjon. Fordel massen med tannsparkel, piggrulle, eller annet egnet redskap. Før overdekking med tette belegg, som linoleum, vinyl, membraner, er det viktig at avrettingsmassen har oppnådd nok uttørking. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

  Forbruk
  Ca. 2 kg/mm/m²

  Tørketid +20°C og 50% RF
  Massen må være ferdig bearbeidet innen ca. 30 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Massen er gangbar etter 6-8 timer. Kan belegges med keramiske fliser eller Robust Sementmembran etter ca. 12-24 timer. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig uttørking. Den nystøpte avrettingsmassen må ikke utsettes for belastninger, og skal hurtigst mulig etter utlegging, beskyttes mot for hurtig uttørking ved trekk, høye temperaturer, solbestråling m.m. Det anbefales tett plastikk eller velegnet curing (membranherdner). Piggdekk eller andre skarpe gjenstander kan skade overflaten.

  • Egnet i aggressivt miljø og som garasjegulv
  • Pumpbar og selvutjevnende. Skal kun tilsettes vann.
  • Tåler å ligge i vannbelastede områder
  • Miljøvennlig 20kg plastsekk

  Produktdatablad

  899003_7090040901484_.pdf
  Last ned / vis datablad
  Generelt
  Artikkelnummer7090040901484
  Leverandørens artikkelnummer148
  Størrelse20 KG
  Forpakningsmål
  Bruttovekt20 kg
  Høyde14 cm
  Lengde41 cm
  Bredde31 cm

  Nyttige tips