🥩Live shopping tilbud med Obs Bygg og FCC🔥 – spar opptil 40% på en rekke griller og tilbehør! Sjekk her

  Jotun Mare Nostrum SP matt bunnstoff

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029359999387
  Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du...

  Valgt farge: Hvit

  HVIT
  MØRK BLÅ
  RØD
  SVART

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  2,5 LITER
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Butikklager:
  Dine leveringsalternativer
  Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Fargene er mer dempede enn i NonStop. Etter sjøsetting vil fargen endre seg noe og bli klarere.

  Bruksområde
  Som stolt båteier ønsker du at båten din skal yte sitt aller beste gjennom hele sesongen. For å gjøre det mulig, er det viktig å forhindre begroing på skroget. Valg av riktig bunnstoff for din båt og din type bruk er derfor meget viktig, også for å minske fritidsbåters påvirkning på miljøet. Den gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen.

  - Hvit type kan brukes på aluminiumskrog i tillegg til glassfiberJotun Mare Nostrum SP White er egnet for aluminium skrog.

  • Ikke anbefalt for båter som kun seiler i ferskvann
  • For alle typer båter (ikke lettmetall)

  Prodktegenskaper

  • Selvpolerende bunnstoff fra Jotun
  • God beskyttelse for en sesong
  • Gir god begroingsbeskyttelse
  • Ingen skraping, sliping og pussing
  • Fås i flere dempede, naturlige farger
  • Hvit kan brukes på aluminium

  Bruk

  • Dekkevne: 10m² pr liter
  • Overmalbar etter 12 timer
  • Anbefalte strøk: 2
  • Påføres med rulle og pensel
  • Selvpolerende bunnstoff til båt
  • God beskyttelse hele sesongen
  • Overmalbar etter 12 timer
  • Anbefalte strøk: 2
  Generelt
  Artikkelnummer7029359999387
  Leverandørens artikkelnummer0PBNWHASF
  Størrelse0,75 LITER
  FargeHVIT
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.575 kg
  Høyde13 cm
  Lengde10.8 cm
  Bredde10.8 cm

  Merking

  EtsendeHelsefareBrannfarlig

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
  P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips