• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  En svanemerket naturavfetting som fjerner asfaltflekker, tjære, olje og fett fra biler, båter og annet som er utsatt for hardtsittende smuss. Kan også brukes til motorvask, båtvask etc.

  Noe lenger virketid enn Superavfetting, men et meget bra vaskeprodukt som er miljøriktig. Svanemerket.

  Innhold: 1 liter.

  • Effektivt avfettingsmiddel til bil og båt
  • Fjerner olje, asfaltflekker, veisalt m.m.
  Generelt
  Artikkelnummer7314890002741
  Leverandørens artikkelnummer274
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.07 kg
  Høyde29.4 cm
  Lengde9.1 cm
  Bredde8.1 cm

  Merking

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P313Søk legehjelp.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

  Nyttige tips