LIVE SHOPPING TILBUD: Opptil 40% på robot- gressklippere og vindusvasker og mye mer!  Se utvalget her

  Jotun Clipper II båtolje

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029351004959
  En førsteklasses klar alkydbasert båtlakk med UV-filter for behandling av trebåter. Kan brukes utvendig så vel som innve...

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  2,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En førsteklasses klar alkydbasert båtlakk med UV-filter for behandling av trebåter. Kan brukes utvendig så vel som innvendig.

   Jotun Clipper II er en fleksibel, hurtigtørkende og klar båtlakk med høy glans. Den har en utmerket vannfasthet og slitestyrke og sammen med Clipper I gir den en førsteklasses behandling av trebåter. Benyttes på alle treoverflater over vannlinjen. Anbefalt forbruk pr. strøk: 15-23 m²/liter.

   • Kombinerer slitestyrke og glansholdbarhet
   • Påføres direkte på tidligere lakkerte overflater
   • Gir klar, glanset finish
   Generelt
   Artikkelnummer7029351004959
   Leverandørens artikkelnummer0KZCLRASF
   Størrelse0,75 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.807 kg
   Høyde13 cm
   Lengde10.8 cm
   Bredde10.8 cm

   Merking

   BrannfarligKronisk helsefareHelsefare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips