• Fjerner oksidering, smuss og flekker
 • Gir raskt glansen tilbake på matt gelcoat
 • Egnet for manuell og maskinell polering

Kraftig flytende dyprens uten slipemiddel som fjerner små riper, oksidering og smuss på matte overflater av gelcoat og to-komponent overflater.

Jotun Marine Rubbing er en effektiv, kjemisk dyprens utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere som enkelt fjerner oksidering, smuss og flekker på gelcoat og overflater malt med to-komponent toppstrøk. Rubbingen bringer fargen tilbake og gir raskt høy glans, den kan forsegles direkte med voks. Egner seg både for manuell og maskinell polering. Kommer i flaske á 0,5 l.

Generelt
Artikkelnummer7029350008910
Leverandørens artikkelnummer9PY206AQA
Forpakningsmål
Bruttovekt0.55 kg
Høyde20.3 cm
Lengde8.8 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P264Vask … grundig etter bruk.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Marine Rubbing

Art nr: 7029350008910
  Nettlager:
  På lager (6-20)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.