• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Turtle Wax skinnrens er et renseprodukt som renser, fornyer og beskytter skinninteriør i bilen. Den er også godt egnet til bruk på fargeekte skinninteriør i hjemmet.

  Rensen inneholder UV-beskyttende midler som hindrer falming, samt naturlige oljer som har en smørende effekt og holder skinnet mykt og smidig.

  Uegnet for bruk på semsket skinn.

  Innhold: 500 ml.

  • Renser, beskytter og fornyer hud- og skinninteriør
  • Uegnet for bruk på semsket skinn
  • UV-beskyttelse
  Generelt
  Artikkelnummer74660013663
  Leverandørens artikkelnummer130
  Størrelse500 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.54 kg
  Høyde21 cm
  Lengde9.5 cm
  Bredde4.5 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P264Vask … grundig etter bruk.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P313Søk legehjelp.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

  Nyttige tips