Turtle Wax Wet'n Black gjenoppfrisker den sorte og dype glansen i dekket. Sprayen er meget enkel å bruke: såray på og la...

  Valgt størrelse: 500 ML

  500 ML
   Nettlager:
   På lager (+20)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Turtle Wax Wet'n Black gjenoppfrisker den sorte og dype glansen i dekket. Sprayen er meget enkel å bruke: såray på og la tørke. Det er ikke nødvendig med etterpolering.

   En flaske holder til rundt 40 dekksider.
   Innhold: 500 ml.

   • Gjenoppfrisker glansen i bildekk
   • Enkel å bruke
   • Ikke nødvendig med etterpolering
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer5010322735806
   Leverandørens artikkelnummer123
   Størrelse500 ML
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.46 kg
   Høyde26 cm
   Lengde11 cm
   Bredde5 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P233Hold beholderen tett lukket.
   P241Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P353Skyll/dusj huden med vann.
   P361Tilsølte klær må fjernes straks.
   P378Slukk med:....
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P370, P376Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips