• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Turtle Wax dekklister sørger for at dekkene får bedre feste og gripeevne på snø og glatt føre. Klisteret er enkelt å bruke og det fungerer utmerket som akutthjelp når det er glatt og isete på veien.

  Denne sprayes rett på dekkene og må tørke i et par minutter, før du kan kjøre videre.

  Innhold: 400 ml.

  • Bedre veigrep på snø og is
  • Effektiv som akutthjelp
  • Enkelt å bruke
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7314890003076
  Leverandørens artikkelnummer307
  Størrelse400 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.43 kg
  Høyde24.5 cm
  Lengde5.5 cm
  Bredde5.5 cm

  Merking

  HelsefareMiljøfareBrannfarlig

  Fareutsagn

  H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H315Irriterer huden.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
  P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips