• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Turtle Wax Zip bilshampo er en effektiv og drøy shampo med voks og dyprensende tensider. Den gir en skinnende og ren bil. Den beste beskyttelsen mot rust. Fjerner ikke voksbeskyttelsen.

  Produktet er miljøtilpasset og biologisk nedbrytbar.

  Tips:

  • Vask ikke varme overflater.
  • Bruk alltid ren svamp og bøtte.

  Innhold: velg mellom to størrelser på flasken - 0,5 eller 1 liter.

  • Effektiv shampo med voks
  • Rengjør og gir fin glans
  • Fjerner ikke voksbeskyttelsen
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer5010322736353
  Leverandørens artikkelnummer205
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.1 kg
  Høyde24.9 cm
  Lengde11.7 cm
  Bredde5.6 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P264Vask … grundig etter bruk.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P313Søk legehjelp.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  Nyttige tips